Dnes je 23. října 2021

Geodezie, geodetická zaměření, geometrické plány

Tvorba digitálního modelu terénu

  • Geodetické zaměření
  • Geometrické plány
  • Geodetické vytyčovací práce
  • Zaměřování inženýrských sítí
  • Zaměření skutečného provedení stavby
  • Geodetické zaměření ocelové konstrukce
  • Geodetické vytýčení základů 
  • Tvorba mapových podkladů
  • Zápis v katastru nemovitostí

Zaměřování jeřábových drah a OK

Nezbytnou součástí každé stavby je správné geodetické zaměření a vytýčení stavby. Geodetická zaměření v oblasti ocelových konstrukcí jsou využívána pro zaměření patek, kotvení sloupů, změřené rovinnosti konstrukce a jeřábových drah.