Dnes je 12. dubna 2021

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Protipožární ochrana staveb

  • Požární odolnost ocelových konstrukcí 
  • Účinky lokálního požárů na ocelové prvky
  • Hodnota požární odolnosti
  • Protipožární nátěry ocelových prvků
  • Žáruvzdorné oceli
  • Výpočet požární odolnosti
  • Zvyšování požární odolnosti

Posouzení požární odolnosti

Samostatnou kapitolou ocelových konstrukcí je požární odolnost. Požární odolnosti ocelové konstrukce lze dosáhnout správným návrhem profilů respektive statickým výpočtem požární odolnosti. V případech velkých nároků na požární odolnost je nutné ocelovou konstrukci, profily opatřit protipožárním nástřikem nebo obkladem konstrukce například sádrovláknitými deskami.