Dnes je 23. října 2021

Projekční činnost, výběr staveniště

Projekční a stavební připravenost

  • Architektonicko projekční služby
  • Projekční činnost ve stavebnictví
  • Technický stavební dozor investora
  • Architektonické a investiční studie
  • Realizační dokumentace ocelových konstrukcí
  • Stavební povolení
  • Územní plány

Projektová činnost ve stavebnictví

Každá stavba, konstrukce potřebuje před zpracováním výrobní dokumentace projekt. Projekt se skládá z několika fází. Začínáme studii, dokumentací pro územní řízení, dokumentací pro stavební povolení a poslední fází je realizační dokumentace obsahující finální statický výpočet pro vypracování konečné výrobní dokumentace.