Dnes je 23. října 2021

Technologie svařování ocelových konstrukcí

Svařované ocelové konstrukce

  •  Svařitelné oceli
  • Obloukové svařování
  • Svařování v ochranné atmosféře
  • Svařování v CO
  • Montážní svařování ocelových konstrukcí
  • Svařování pod tavidlem
  • Svařování s keramickou podložkou
  • Předehřívání svařovaných materiálů
  • Opracování svarových ploch

Metody svařování vysokopevnostních ocelí

Svařování ocelových konstrukcí podléhá mnoha specifickým požadavkům a normám. Dílenské svary v ochranné atmosféře stupeň jakosti podle EN ISO 5817, metoda svařování podle ČSN EN ISO 4063. Ve většině případů konstrukce a zejména jednotlivé prvky ocelové konstrukce vyžadují technologickou přípravu a speciální úpravu svarových ploch.